کاهش سهمیه سوخت تاکسی های غیر فعال

unnamed

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر اعلام کرد جهت کنترل تاکسی ها منبعد سهمیه سوخت تاکسی های غیر فعال کاهش می یابد و با تاکسی هایی که اصلا فعالیت ندارند و پروانه فعالیت جهت آ«ها صادر نگردیده و از کارت سوخت خود سوء استفاده می کنند برخورد قانونی صورت می گیرد وطبق قانون کارت سوخت آنها ابطال خواهد شد.