بازدید میدانی نماینده فرمانداری ویژه از روند گند زدایی

در روز سه شنبه مورخ 99/07/29  نماینده محترم فرمانداری ویژه به همراه برخی از مسئولین شهرداری از روند عملیات گندزدایی و ضدعفونی کردن ترمینال ها و تاکسیها بازدید به عمل آوردند و از زحمات اکیپ ضدعفونی سازمان تقدیر وتشکر نمودند .

 

photo_2020-10-24_08-43-48 photo_2020-10-24_08-43-52