بازدید نماینده محترم فرمانداری ویژه ملایر از سازمان

در روز سه شنبه مورخ 99/07/29 جناب آقای مهندس سوری نماینده محترم فرمانداری ویژه ملایر در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در بحث ویروس کرونا از سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر بازدید میدانی به عمل آوردند و در آخر نهایت تشکر وقدردانی را در خصوص رعایت موارد فوق و تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندان داشتند photo_2020-10-22_12-52-52 photo_2020-10-22_12-52-33 photo_2020-10-22_12-52-26