بازدید سرپرست محترم شهرداری از نحوه کارکرد پرسنل سازمان

photo_2020-10-11_22-10-24در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ جناب آقای مهندس دماوندی به همراه  جمعی از مسئولین از روند ضدعفونی کردن تاکسیها در سطح شهر بازدید میدانی به عمل آوردند