فراخوان جذب شرکت های حمل ونقل دانش آموزی سرویس مدارس

سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر در راستای ساماندهی سرویس دانش آموزی سال تحصیلی 1400-1399 نسبت به نصب بنر فراخوان جذب شرکت های حمل ونقل اقدام نموده است و شرکت های حمل ونقل با داشتن شرایط می توانند در سایت مربوطه ثبت نام نمایند.

photo_2020-07-16_10-31-49