بازدید رئیس سازمان از نحوه رعایت ماسک زدن توسط رانندگان تاکسی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر در روز چهارشنبه مورخ 99/04/25 به همراه اکیپ گشت وبازرسی سازمان از نزدیک از نحوه ماسک زدن تاکسیرانان و چسباندن پوستر های رعایت پروتکل های بهداشتی بر روی تاکسیها بازدید میدانی داشتند و الحمدلله همگی تاکسیرانان اکثر موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می نمایند.

photo_2020-07-16_10-31-47 (2) photo_2020-07-16_10-31-46 photo_2020-07-16_10-31-45 photo_2020-07-16_10-31-44 photo_2020-07-16_10-31-43