نصب صندلی انتظار مسافر در ایستگاه تاکسی ازناو

پیگیری نصب صندلی با زحمات همکاران واحد جوشکاری جهت ایستگاه تاکسی ازناو توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملایر بابت رفاه حال تاکسیرانان در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۲

photo_2020-07-12_14-59-57 photo_2020-07-12_14-59-55 photo_2020-07-12_15-00-10