تداوم ضدعفونی تاکسیها

تداوم در عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی تاکسی‌های فعال در سطح شهر  توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملایر در روز  شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱

 

photo_2020-07-11_19-28-46 (2) photo_2020-07-11_19-28-47 photo_2020-07-11_19-28-46