تداوم در ضدعفونی کردن ترمینال های مسافری

تداوم در عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی ترمینال های سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملایر در روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱

 

photo_2020-07-11_19-27-36 photo_2020-07-11_19-27-36 (2)