برگزاری جلسه با نمایندگان خطوط تاکسیرانی

با توجه به ضرورت و نیاز در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی جلسه ای با حضور نمایندگان خطوط تاکسیران و سرخطهای تاکسیران و بازرسی سازمان در محل سالن مهمانسرای پارک شهرداری برگزار گردید و توصیه های لازم به آنها داده شد . همچنین نرخ کرایه برا اسس طرح فاصله گذاری اجتماعی نیز بین تاکسیرانان با هماهنگی مسئولین مربوطه توزیع گردید .

 

2جلسه با تاکسیرانان جلسه با تاکسیرانان