پیگیری مشکلات تاکسیرانان با مسافربران شخصی

photo_2020-06-18_21-50-01

جلسه و نشست دوستانه لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملایر با جناب سرهنگ ساکی رئیس محترم پلیس راهور شهرستان ملایر در خصوص پیگیری مشکلات تاکسیرانان و برخورد با مسافر بران شخصی در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۹