برگزاری اولین جلسه کارگروه ماده ۱۸

photo_2020-05-07_13-31-15

 

در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۰ صبح اولین جلسه کارگروه ماده ۱۸ سرویس دانش آموزی در محل سازمان تشکیل گردید و با توجه به بحث ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها مقرر گردید کلیه قراردادهای سرویس دانش آموزی لغو و با توجه به اینکه سرویس دهی انجام نشده عملاً پرداختی صورت نگیرد . ضمناً جهت سرویس های سال تحصیلی جدید، می بایست منتظر تصمیم ستاد مقابله با ویروس کرونا بود تا متعاقباً اقدامات لازم صورت گیرد.