اعلام لیست یکصد نفره تاکسیرانان جهت دریافت وام کمک معیشتی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر اعلام کرد با هماهنگی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور سهمیه شهرستان ملایر در مرحله اول جهت پرداخت وام به تاکسیرانان ۱۰۰ نفر اعلام شده که در جهت عدم تضییع حقوق تاکسیرانان سازمان نسبت به قرعه کشی اقدام نموده واسامی یکصد نفر از تاکسیرانان جهت دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ بیست میلیون ریال به اتحادیه جهت اقدامات بعدی ارسال گردیده است