اعلام لیست یکصد نفره تاکسیرانان جهت دریافت وام کمک معیشتی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر اعلام کرد با هماهنگی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور سهمیه شهرستان ملایر در مرحله اول جهت پرداخت وام به تاکسیرانان 100 نفر اعلام شده که در جهت عدم تضییع حقوق تاکسیرانان سازمان نسبت به قرعه کشی اقدام نموده واسامی یکصد نفر از تاکسیرانان جهت دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ بیست میلیون ریال به اتحادیه جهت اقدامات بعدی ارسال گردیده است