اقدامات سازمان در جهت نصب سیستم هوشمند پرداخت کرایه تاکسی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر بیان کرد : تاکنون پیگیری های مختلفی در خصوص دستگاه کارت خوان و سیستم هوشمند پرداخت کرایه تاکسی صورت پذیرفته و در سال جاری چندین جلسه با نماینده تاکسیرانان و اعضای شرکت تعاونی و شرکت مورد نظر جهت عقد قرارداد و نصب دستگاه پرداخت الکترونیکی انجام شده و سازمان شدیداً به دنبال تجهیز تاکسی ها به سیستم پرداخت کرایه و نصب اپلیکیشن پرداخت می باشد

photo_2020-04-07_14-59-17