ادامه روند ضد عفونی کردن تاکسی ها

photo_2020-03-28_08-56-24 photo_2020-03-28_08-56-26

 

در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و سلامت مسافران و تاکسیرانان و همچنین آسوده خاطر بودن شهروندان ، سازمان حمل ونقل بار ومسافر بطور مداوم و روزانه نسبت به گند زدایی و ضد عفونی کردن تاکسیهای فعال در سطح شهر اقدام می نماید.
همچنین عملیات ضد عفونی کردن ساختمان ترمینال برون شهری بطور مداوم و روزانه انجام می پذیرد.