ادامه روند ضد عفونی اماکن وترمینال های برون شهری

ضضدعفونی کردن و گند زدایی مستمر  ترمینال برون شهری ملایر در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱/۷ توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر

 

photo_2020-03-28_08-56-16 photo_2020-03-28_08-56-14 photo_2020-03-28_08-56-17