اقدامات سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملایر در راستای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

اقدامات چند روزه سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملایر در راستای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا  :
_ تهیه پمپ سم پاشی کوچک و بزرگ و مایع ضدعفونی کننده و وایتکس مورد نظر
_ ضدعفونی کردن ساختمان اداری سازمان در چند مرحله و برخی از واحدهای شهرداری
_ضدعفونی کردن ساختمان ترمینال در چند مرحله
_ضدعفونی کردن اتوبوسهای سازمان در چند مرحله
_ضدعفونی کردن اکثر تاکسی‌های فعال در سطح شهر بطور روزانه در چند مرحله
_چاپ و تهیه تراکت واطلاعیه های بهداشتی با موضوع مبارزه با ویروس کرونا و توزیع بین تاکسیرانان و شهروندان
_نصب بنر مبارزه با ویروس کرونا در جلو درب سازمان
_پیگیری مجدانه برای خرید محلول ضدعفونی کننده
_خرید و تهیه دستکش نایلونی جهت پخش و توزیع  بین ارباب رجوع و تاکسیرانان
_تلاش مضاعف در جهت ضدعفونی کردن کلیه تاکسیهای و اماکن مورد نظر بطور مستمر

photo_2020-03-03_11-20-28 photo_2020-03-03_11-20-08 photo_2020-03-03_11-20-05 photo_2020-03-03_11-20-04 photo_2020-03-03_11-19-58

photo_2020-03-03_11-19-54 photo_2020-03-03_11-19-53 photo_2020-03-03_11-19-51 photo_2020-03-03_11-19-49

photo_2020-03-03_11-19-45 photo_2020-03-03_11-15-53 photo_2020-03-03_11-15-49 photo_2020-03-03_11-09-43 photo_2020-02-25_10-40-37 photo_2020-02-25_10-40-39 photo_2020-02-25_10-41-02 photo_2020-02-25_10-40-51