انجام اقدامات وتمهیدات جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سازمان حمل ونقل

سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر در جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا نسبت به ضدعفونی کردن اتوبوس های سازمان وساختمان اداری و همچنین ساختمان ترمینال و سرویس های بهداشتی برون شهری با استفاده از مواد استاندارد و مورد تائید وزارت بهداشت اقدام نموده است . همچنین جلسات توجیهی جهت تاکسیرانان در مقابله با این ویروس و ارائه نکات آموزشی مبنی بر رعایت اصول بهداشت فردی و پیشگیری از ابتلا به این ویروس برگزار شد

photo_2020-02-25_10-40-32 photo_2020-02-25_10-40-37 photo_2020-02-25_10-40-54 photo_2020-02-25_10-40-51 photo_2020-02-25_10-40-42 photo_2020-02-25_10-40-44 photo_2020-02-25_10-40-47 photo_2020-02-25_10-40-49 photo_2020-02-25_10-41-02 photo_2020-02-25_10-41-04 photo_2020-02-25_10-41-06 photo_2020-02-25_10-40-40 photo_2020-02-25_10-40-39