فروش اتوبوس مزایده ای

سازمان حمل ونقل بار وسمافرر شهرداری ملایر قصد دارد دو دستگاه اتوبوس بنز ۳۰۲ اسقاطی ، بدون کارت و سند خودرو را با شرایط مزایده حضوری و حراجی با قیمت پایه بفروش رساند . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل سازمان که مزایده برگزار می شود حضور بهم رسانند .
متقاضیان می تواندد جهت کسب اطلاعات بیشتر با تشماره تلفن ۰۸۱۳۳۳۵۲۷۲۲ تماس حاصل نمایند.IMG_1591 IMG_1590 IMG_1589 IMG_1595 IMG_1594 IMG_1592 IMG_1593