در ملایر رانندگان تاکسی اجازه افزایش خودسرانه نرخ کرایه را ندارند

محمد لطفی ریاست سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر در خصوص تغییر نرخ کرایه تاکسی با توجه به افزایش نرخ بنزین گفت هرگونه تغییر در نرخ کرایه ها نیاز به مصوبه داشته و رانندگان تاکسی ملزم به رعایت نرخ قانونی فعلی هستند.
وی در ادامه بیان داشت نرخ کرایه تاکسی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تصویب شده که هیات تطبیق فرمانداری آنها را تائید کرده و تغییر در نرخ های قبلی نیاز به روال های قانونی مشابه قبل را دارد . بنابراین هیچ راننده تاکسی اجازه ندارد قبل از تعیین نرخ مصوب به صورت خودسرانه کرایه مازاد دریافت کند .
وی افزود تمامی خودروهای سرویس مدارس شامل این موضوع شده و حق افزایش نرخ کرایه سرویس را ندارند.
لطفی در انتها بیان کرد با رانندگان تاکسی متخلف برخورد قانونی اعمال خواهد شد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه افزایش کرایه تخلف مربوطه را به واحد گشت و بازرسی سازمان و یا شماره تلفن 33352850 اطلاع دهند.