برگزاری جلسه سرویس دانش آموزی در استانداری همدان

IMG_1491

در روز دوشنبه مورخ 98/09/04 ساعت 15 بعد از ظهر جلسه سرویس دانش آموزان در محل سالن جلسات استانداری همدان با حضور مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تشکیل گردید. در این جلسه کلیه مشکلات ناشی از اجرای طرح شپند توسط شهرداریها و سازمان ها بیان گردید و مقرر شد برابر مصوبات کلیه رانندگان سرویس دانش آموزان جهت استفاده از سهمیه سوخت نسبت به ثبت نام اقدامات لازم را انجام دهند و آموزش و پرورش و شهرداریها در این موضوع همکاری وتعامل داشته باشند