برگزاری دوره آموزشی کارگاه خدمات حمل ونقل دانش آموزی

در رور چهارشنبه مورخ 98/07/17 در سالن شعر و ادب باغ کتاب تهران به میزبانی سازمان تاکسیرانی شهر تهران بزرگ کلاس آموزشی کارگاه خدمات دانش آموزی با حضور مدیران عامل سازمان های کشور برگزار گردید .
در این کلاس لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر هم با دستور شهردار محترم شرکت داشت که در این جلسه آموزشی موارد سامانه سپند و مشکلات ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت و در آخر جلسه سوالات خود را از مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و سرکار خانم حصاری مدیر کل حمل ونقل ترافیک سازمان شهرداریها بیان نمودند.

IMG_1405 IMG_1402