بررسی مشکلات تاکسیرانان در صحن شورای اسلامی شهر

عصر رور دوشنبه مورخ 98/07/15 ساعت 17 جلسه ای با حضور جمعی از تاکسیرانان و رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر و با حضور اکثر اعضای محترم شورای اسلامی شهر در صحن شورا برگزار گردید .
در این جلسه ابتدا تاکسیرانان به بیان مشکلات خود در حوزه تاکسیرانی وحمل ونقل درون شهری پرداختند و سپس لطفی رئیس سازمان ضمن تشکر از زحمات تاکسیرانان مشکلات بیان شده را به حق دانسته و اعلام نمودند با تمام توان در صددد رفع این مشکلات با یاری خود تاکسیرانان می باشند .
در ادامه مهندس کولیوند ریاست شورای اسلامی شهر ملایر ضمن تقدیر وتشکر از زحمات شبانه روزی تاکسیرانان در امر انتقال مردم قول دادند پیگیر بررسی و رفع مشکلات آنها شوند

 

IMG_1317 IMG_1328