جلسه توجیهی با رانندگان اتوبوس سرویس مدارس ودانشگاه

در روز پنجشنبه ساعت 9:30 مورخ 98/07/04 جلسه ای در سازمان با حضور کلیه رانندگان اتوبوس درون شهری و جناب سرهنگ احمدی رئیس پاسگاه درون شهری و جناب سروان مرادی با موضوع سرویس مدارس ودانشگاه ها برگزار گردید
در ابتدا لطفی رئیس سازمان ضمن تشکر از زحمات رانندگان اتوبوس در امر خدمت رسانی به همشهریان و دانش آموزان ودانشجویان نکات مورد نظر را جهت اجرا بیان ویادآوری نمودند
سپس جناب سرهنگ احمدی نکاتی در خصوص لزوم  رعایت موارد ایمنی ومقررات راهنمایی ورانندگی بیان نمودند تا مشکلاتی در مسیر سرویس دهی جهت رانندگان اتفاق نیفتد و همکاری لازم با پلیس راهور به عمل آید.

IMG_1207 IMG_1204 IMG_1203