برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان

در روز شنبه ساعت 11 صبح مورخ 98/07/06جلسه شورای ترافیک شهرستان ملایر در محل فرمانداری ویژه با حضور کلیه اعضاء تشکیل و در این جلسه دو ساعته موضوع سرویس دانش آموزان به جدیت مطرح وپیگیری شد . لطفی رئیس سازمان حملو نقل بار ومسافر اعلام کرد برابر جلسات انجام شده و پیگیری های بعمل آمده تقریباً 50 درصد امورات از طریق سامانه سپند انجام گرفته و بطور مستمر پیگیر انجام از طریق سامانه هستیم و الحمدلله روند انجام سرویس دانش آموزان در حال انجام هست و مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد .
شایان ذکر است با اتمام ثبت نام در سامانه سپند برچسب سرویس دانش آموزی جهت رانندگان واجد شرایط چاپ و الصاق خواهد شد و با خودروهای فاقد برچسب برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت

IMG_1240

IMG_1237