نصب صندلی در ایستگاه تاکسی

در روز دوشنبه مورخ 98/06/25 پیرو درخواست های برخی از تاکسیرانان و موضوعات مطرح شده در جلسات پرسش و پاسخ با پیگیری های به عمل آمده چند عدد صندلی فلزی از شهرداری ملایر تهیه گردید و در ایستگاه های تاکسی قائم مقامی – محمدی میثم-مدرس و خیابان پیوند جهت استفاده تاکسیرانان وشهروندان نصب گردید .

IMG_1149

IMG_1150

 

IMG_1158