جلسه با مدیرعامل شرکت دانش پژوهان اکباتان

IMG_1165

در روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/06/26 جلسه ای با مهندس نیازی مدیرعامل شرکت دانش پژوهان اکباتان جهت خرید نرم افزار اتوماسیون امور تاکسیرانی در محل سازمان با آقای لطفی رئیس سازمان و برادر حسنی مسئول گشت وبازرسی سازمان برگزار گردید که در این جلسه جناب مهندس نیازی ضمن ارائه توضیحات کامل در خصوص نرم افزار مربوطه ،مراتب را بطور کامل تشریح کردند و بصورت آزمایشی شروع به نصب برنامه کرده و چند پرونده را جهت تست ثبت نمودند و در آخر مقرر شد جهت تصمیم نهایی و در صورت رضایت سازمان قرارداد مربوطه منعقد گردد.