برگزاری جلسه سرویس دانش آموزان

photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۰۷-۱۱-۲۴

در روز شنبه ساعت 12 ظهر مورخ 98/06/30 جلسه هماهنگی سرویس دانش آموزی با حضور آقای سلگی مدیر محترم اداره آموزش و پرورش ملایر و همکارانشان -نماینده پلیس راهور -مهندس احمدی کارشناس ترافیک فرمانداری ویژه-لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر – برادر کریمی کارشناس طرح سپند سازمان -حراست آموزش و پرورش و نماینده انجمن اولیا ومربیان و تعدادی از مدیران آموزشگاه ها ومدیران عامل شرکت های حمل ونقل برگزار گردید
در این جلسه ضمن بازگویی کم وکاستی های سامانه سپند تذکراتی به شرکت های حمل وتقل داده شد ومقرر گردید تمامی ادارات ومجموعه های مرتبط جهت انجام شایسته امور سرویس دانش آموزی تمام توان خود را در جهت پیشبرد امور به کار گیرند