برگزاری مزایده فروش اتوبوس

در روز دوشنبه ساعت 10 صبح مورخ 23/06/98 جلسه مزایده حراج حضوری 6 دستگاه اتوبوس و مینی بوس اسقاطی در محل سازمان با حضور مسئول حراست شهرداری – مسئول مزایده ها – امین اموال شهرداری و کارکنان سازمان حمل ونقل بار مسافر تشکیل و برگزار گردید که در این مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس ویک دستگاه مینی بوس به فروش رسید و مقرر شد برابر مقررات نسبت به تحویل به برنده ها اقدامات لازم صورت پذیرد

 

IMG_1114 IMG_1122 IMG_1113