بازدید از شرکت تعاونی تاکسیرانی

در روز سه شنبه مورخ 98/06/12 لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر ضمن بازدید از مجموعه ترمینال برون شهری بصورت سرزده از شرکت تعاونی تاکسیرانی بازدید نمود و با مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی در راستای خدمات رسانی بهتر به مجموعه تاکسیرانان ودیگر رانندگان گفتگو نمودند
همچنین مقرر شد جهت سرویس های دانش آموزی با هماهنگی اداره آموزش و پرورش جلسه ای نیز تشکیل گردد و موارد کاری مورد بررسی قرار گیرد

photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۴_۰۷-۳۶-۰۲ photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۴_۰۷-۳۵-۵۶