بازدید از ناوگان اتوبوسرانی ملایر

در روز شنبه مورخ 12/05/98 ساعت 18 بعدازظهر لطفی ریاست سازمان حمل ونقل با همراهی جناب سرهنگ ساکی ریاست پلیس راهور شهرستان و جناب سرهنگ زهره وند از کارشناسان پلیس راهور جهت افزایش ایمنی و عیب یابی اتوبوس های مالکیتی سازمان از تعداد 27 دستگاه اتوبوس با انجام مراحل کارشناسی بازدید کردند. و عیوب ظاهری و موتوری و نظافت آنها را مورد بازرسی وبررسی قراردادند .
مقرر شد پلیس راهور شهرستان گزارش کتبی انجام مراحل کارشناسی را کتباً جهت اقدامات بعدی به سازمان ارسال نماید.

 

photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۴_۱۳-۵۱-۵۹

 

photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۴_۱۳-۵۴-۳۱

 

photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۴_۱۳-۵۳-۱۵