برگزاری جلسه کمیته انضباطی سازمان

photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۳_۰۹-۰۴-۰۲

 

در روز پنجشنبه مورخ 98/05/10 ساعت 10 صبح جلسه کمیته انضباطی سازمان حمل و نقل بار و مسافر با حضور کلیه اعضا در محل سازمان تشکیل گردید و در خصوص پرونده های ارجاعی به کمیته بحث وتصمیم گیری گردید و مشکلات سازمانی وامورات تاکسیرانان نیز در این جلسه مورد بحث وتبادل قرار گرفت و در نهایت مقرر شد با همکاری پلیس راهور ، واحد گشت وبازرسی نسبت به شناسایی افرادی که بدون کارت با تاکسی فعالیت می نمایند اقدام نمایند و تاکسی آنها به پارکینگ منتقل گردد و نیز پلیس راهور در برخورد با مسافربران شخصی اهتمام ورزد.