برگزاری جلسه هم اندیشی با شرکت های حمل و نقل دانش آموزی

در روز دوشنبه مورخ 98/05/07 ساعت 11 صبح جلسه ای در محل سازمان حمل ونقل بار ومسافر با حضور مدیران عامل شرکت های حمل ونقل دانش آموزی و نماینده مدیران ومسئول سرویس دانش آموزان اداره آموزش و پرورش شهرستان تشکیل گردید .
در این جلسه دو ساعته وظایف شرکت ها در خصوص جذب رانندگان و رعایت نکات اجرایی برابر دستورالعمل حمل ونقل دانش آموزی به شرکت ها یادآوری و متذکر گردید. ضمناً نرخ کرایه سال تحصیلی جدید برای اطلاع آنها به ایشان ابلاغ گردید

 

20190729_123711

 

20190729_123646