جلسه کارگروه ماده 18 سرویس دانش آموزی برگزار شد

در روز سه شنبه مورخ 21/12/97 ساعت 11 صبح جلسه کارگروه ماده 18 در محل سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر ملایر با حضور جناب آقای سلگی مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان-جناب آقای مطلب کارشناس انجمن اولیا ومربیان و مسئول سرویس دانش آموزان -جناب سرهنگ ساکی ریاست محترم پلیس راهور – جناب آقای احمدی کارشناس ترافیک فرمانداری ویژه -محمد لطفی ریاست سازمان حمل ونقل بار ومسافر -محمد فرجی مسئول گشت وبازرسی سازمان و برادر کریمی کارشناس طرح سپند سازمان برگزار گردید

در این جلسه مشکلات سرویس های دانش آموزی در سال جاری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همچنینی دستورالعمل وشیوه نامه اجرایی سرویس دانش آموزی قرائت گردید و در نهایت مقرر گردید سازمان ، مدیران مدارس و اداره محترم آموزش و پرورش شهرستان با همکاری وتعامل همه جانبه جهت استفاده از سامانه سپند جهت سال تحصیلی آینده اقدامات لازم را مبذول نمایند