برگزاری مجمع اتحادیه اتوبوسرانی و تاکسیرانی های شهری کشور

در روز جمعه مورخ 10/12/97 در مشهد مقدس مجمع سالیانه عادی اتحادیه اتوبوسرانی و تاکسیرانی های شهری کشور برگزار گردید که در این مجمع و همایش مدیران عامل و روسای سازمان های حمل ونقل بار ومسافر سراسر کشور حضور داشتند .

در این جلسه مشکلات حمل ونقل درون شهری مطرح گردید وریاست محترم سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشورقول هرگونه مساعدت وکمک را به سازمان ها دادند
در این جلسه بودجه سالیانه دو اتحادیه اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری کشور به تصویب همه اعضای مجمع رسید
برادر لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر هم در این جلسه شرکت داشتند وایشان جلسه را مثبت ارزیابی نمودند چرا که بحث مشکلات جاری سازمان ها بخصوص مسافربران شخصی و تاکسی های اینترنتی مانند ماکسیم واسنپ مطرح گردید.

 

IMG_0452 IMG_0429