نارضايتي سازمان حمل ونقل بار ومسافر از فعاليت تاكسي هاي اينترنتي

نارضايتي سازمان حمل ونقل بار ومسافر از فعاليت تاكسي هاي اينترنتي

 

رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملاير گفت :تاكسي هاي اينترنتي ماكسيم معيشت 2.000 راننده را در ملاير تهديد مي كند.

محمد لطفي با بيان اينكه شركت هاي تاكسي اينترنتي فاقد مجوز ، وضعيت معيشتي رانندگان تاكسي را كه سالها مخارج زندگي خود را از اين راه تامين مي كنند مختل كرده اند اظهار داشت با توجه به قيمت هاي ايندست خودروهاي اينترنتي رقابت با آنها براي تاكسيرانان دشوار شده و وضعيت اقتصادي رانندگان را نحت تاثير قرار داده است .

وي با اشاره به اينكه فعاليت خودروهاي اينترنتي بايد بر اساس ضوابط قانوني و مجوزهاي لازم باشد عنوان كرد فعاليت تاكسيرانان در حوزه حمل ونقل مشمول قوانيني است كه متاسفانه شركت هاي ماكسيم و اسنپ و … زير مجوعه اين قوانين قرار نمي گيرند.

وي خاطر نشان كرد مشكلات ناشي از فعاليت تاكسي هاي اينترنتي را در جلسات متعدد با مسئولين ذيربط مطرح كرديم واين مشكلات تنها مربوط به شهر ملاير نيست و ديگر رانندگان تاكسي در ساير شهرها هم با اين معضل مواجه هستند.

لطفي بيان كرد رانندگان تاكسي هاي اينترنتي مجوز فعاليت از شهرداري را ندارند و شيوه آنها براي جذب مشتري نرخ پائين و خارج از عرف تعيين شده است و از طرفي گواهينامه برخي از آن رانندگان براي حمل ونقل عمومي معتبر نمي باشدواين خود باعث بروز مشكلاتي مي گردد.

محمد لطفي اعلام نمود با پيگيري هاي انجام شده و با دستور مراجع ذيصلاح از فعاليت تاكسي هاي اينترنتي فاقد مجوز در راستاي وظايف ذاتي سازمان وتوسط پليس نظارت بر اماكن جلوگيري به عمل خواهد آمد ونسبت به پلمپ دفاتر آنها اقدام خواهد گرديد .

وي خاطر نشان كرد از آنجايي كه شهرداريها متولي حمل ونقل درون شهري مي باشند صرفاً شركت هايي كه داراي مجوز قانوني از سازمان حمل ونقل هستند مي توانند در اين زمينه فعاليت داشته باشند.