آغاز ثبت نام ناوگان باري درون شهري ديزلي در سازمان تاكسيراني

 

139403041550422525368524

 

بدينوسيله به اطلاع  آندسته از مالكان خودروهاي ديزلي فعال در زمينه حمل ونقل بار ومسافر درون شهري در شهر ملاير وحومه كه جهت سهميه سوخت ديزل اقدام به ثبت نام در سامانه www.UTCMS.ir كرده اند؛  مي رساند جهت ثبت نام نهايي وتائيد در سامانه  با در دست داشتن مدارك ذيل به سازمان تاكسيراني ملاير مراجعه نمايند :

مدارك