شهادت آتش نشانان حادثه ساختمان پلاسکو تسلیت باد

fireman

 

سازمان مديريت ونظارت برتاكسيراني شهرداري ملاير به دنبال آنش سوزي و فروريختن ساختمان پلاسكو و شهادت جمعي از آتش نشانان مظلوم و ازخود گذشته و درگذشت جمعي از هموطنان عزيزمان؛ اين ضايعه اسفناك را به ملت ايران تسليت عرض مي نمايد