گردهمايي مسئولين خطوط سازمان تاكسيراني برگزار شد

 

جلسه مسئولین کلیه خطوط ۲۲ گانه تاکسی رانی ونمایندگان تاکسی داران با حضور جانشین فرمانده پلیس راهورومدیر عامل سازمان تاکسی رانی ومسئول گشت وبازرسی در سالن اجلاس شهرداری تشکیل گردید ومسئولین کلیه خطوط مشکلات خودرا باجناب سرهنگ احمدی درمیان گذشتند وراهکارهای وپیشنهادهای لازم ارائه گردید اهم مشکلات مطرح شده سرویس های حمل ونقل دانش اموزی  مسافر برهای شخصی ومشکلات ترافیکی ورود مسافربرهای روستای به مرکز شهر بود که راهکارهای لازم ارائه گردید
درپایان جلسه از تعامل وهمکاریهای پلیس راهور با سازمان تاکسی رانی شهرداری ملایر بخصوص جناب سرهنگ احمدی تقدیر وتشکر به عمل آمد

 

photo_2016-12-07_08-04-41