پايان شهريور ؛ آخرين فرصت نوسازي تاكسي هاي فرسوده شهر ملاير

 

پس وقفه 5 ساله در طرح تبديل خودروهاي تاكسي فرسوده به منظور بهبود وضعيت آلودگي هوا ، صرفه جويي در مصرف سوخت ورضايت مندي صاحبان تاكسي ورفاه عمومي؛ با عقد قرارداد همكاري با شركت خودروسازي ايران خودرو جهت جايگزيني با خودروهاي سمند وپژو 405 دوگانه سوز با قابليت طي مسافت 300 كيلومتر در هر بار سوخت گيري در ارديبهشت ماه 95 اجرايي شد و اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور وبه تبع آن سازمان تاكسيراني ملاير مسئوليت اجراي طرح را عهده دار شد تا ثبت نام از متقاضيان با شرايط ذيل آغاز گردد:

شرايط تسهيلات اعطايي طرح :

  • مبلغ 200.000.000 ريال وام بانكي
  • سود 16%
  • مدت بازپرداخت 48 ماهه با اقساط ميانگين 570 هزارتومان
  • 000.000 ريال كمك به مالك تاكسي جهت ارزش لاشه خودرو
  • 000.000 ريال ارزش گواهي اسقاط خودرو

سازمان تاكسيراني ملاير نيز ضمن اطلاع رساني به رانندگان از طريق ارسال پيام كوتاه ،نصب بنر در سطح شهر و نشر اخبار نوسازي در سايت www.Malayertaxi.ir نسبت به فراخوان مالكين تاكسي هاي فرسوده اقدام نمود (تاكسيهايي با سن 10 سال وبالاتر فرسوده به حساب مي آيند) كه مجموعاً تعداد 312 نفر از مجموع 548 نفر واجدين شرايط اقدام نمود.

كه بر همين اساس تا تاريخ 12/06/95 در طرح نوسازي تاكسي هاي فرسوده شهرملاير ، 64 متقاضي خودروي خود را اسقاط نموده و 60 دستگاه خودروي پژو 405 دوگانه سوز جديد تحويل متقاضيان گرديده است . اميد است تا پايان طرح ( پايان شهريور 95 ) تعداد 85 دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي گردد وبدين ترتيب حدود 16 درصد از ناوگان تاكسي فرسوده شهر ملاير احيا خواهد شد.

باتوجه به تصميمات دولت محترم مبني بر كاهش آلودگي در شهر هاي كشور ولزوم دريافت معاينه فني و تردد تعداد بالاي خودروهاي فرسوده در سطح شهر ملاير برهمين اساس به اطلاع كليه رانندگان محترم خودروهاي تاكسي فرسوده شهر ملاير كه تاكنون در اين طرح شركت ننموده اند مي رساند تا پايان شهريور 95 فرصت دارند نسبت به نوسازي تاكسي فرسوده خود اقدام نمايند. بديهي است پس از اتمام زمان اعلام شده اين سازمان هيچگونه تعهدي نسبت به امور مربوط به نوسازي اين گروه از متقاضيان ندارد وهرگونه پيامد ناشي از منع تردد وابطال پروانه تاكسيراني برعهده ايشان خواهد بود .

اولويت سازمان تاكسيراني در سال جاري نوسازي ناوگان فرسوده وحذف خودروي پيكان از ناوگان تاكسيراني است تا شاهد پيشرفت چشمگير در ارائه خدمات مطلوب ،بهينه و با كيفيت به شهروندان باشيم .

 

مرتضي سامني

مديرعامل سازمان مديريت ونظارت برتاكسيراني ملاير