بازديد از خانواده هاي سادات در روز عيد سعيد غير خم

IMG_7339در روز جمعه مورخه 94/7/10 مصادف با عيد غدير خم جمعي از مسئولين خانواده شهرداري از جمله شهردار محترم جناب آقاي دكتر رضايي و رياست محترم شوراي اسلامي شهر ملاير جناب آقاي نوروزي و ديگر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و ديگر مسولين شهرداري و همچنين سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير از برخي از خانواده هاي محترم سادات و همكاران سادات بازديد و سركشي نمودند و اين روز فرخنده را به آنها تبريك و تهنيت گفتند.