تعمير و تجهيز تابلوهاي ايستگاه تاكسي

IMG_7315سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير گفت:در جهت خدمات رساني هرچه بهتر به تاكسيرانان و همشهريان عزيز تابلوهاي فرسوده و مخدوش و شكسته ايستگاه تاكسي را تعويض و ترميم مي نمائيم در اين راستا با همكاري واحد جوشكاري و زيباسازي شهرداري محترم ملاير نسبت به تعمير و مرمت و رنگ آميزي تابلوها اقدام گرديده و در نقاطي كه نيز به تابلو ايستگاه تاكسي احساس شود با هماهنگي پليس محترم راهور و همكاري واحد امور شهر شهرداري ملاير در جهت نصب تابلوها اقدام ميگردد.