برگزاري دومين جلسه هماهنگي سرويس دانش آموزان و مدارس

۲۰۱۵۰۸۲۹_۱۱۲۰۲۰در روز شنبه مورخه 94/6/7 جلسه اي با حضور سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير و مسئول بازرسي سازمان و مسئول سازمان اتوبوسراني و مسئول حمل و نقل و پايانه ها و نماينده انجمن اوليا و مربيان و مديران ارشد مدارس و رياست محترم آموزش و پرورش در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ملاير مبني بر هماهنگي سرويسهاي دانش آموزي و مدارس و ارائه هرچه بهتر خدمات ناوگان حمل و نقل برگزار گرديد و برخي از موارد قراردادهاي سنوات قبل ازجمله نحوه ارائه سرويس و نرخ كرايه مورد بررسي واصلاح قرار گرفت و همچنين نرخ كرايه سرويس هم با درصدي افزايش نسبت به سال قبل مورد تاييد اعضا قرار گرفت و مقرر گرديد جهت رفاه حال دانش آموزان و همشهريان مساعدتهاي لازم از جانب مسئولين امر و نهادهاي خدمات رسان اعمال گردد.