ناوگان تاكسيراني ملاير نيازمند نوسازي است

سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير گفت: تعداد 422 خودرو در ناوگان تاكسيراني نيازمند نوسازي است. و اين ناوگان در حال حاضر با 1200 دستگاه خودرو در حال ارائه خدمات به شهروندان است .براين اساس 236 دستگاه ثبت نام آنها انجام شده و تعداد 186 دستگاه اصلا در سايت نوسازي ثبت نام ننموده اند. و متاسفانه خودرو جايگزين از سوي رانندگان مورد استقبال قرار نگرفته است .و خودرو سمند ef7 تنها توسط دو نفر استقبال شده و تعويض نموده اند .وي افزود اجراي طرح نوسازي از نيازهاي مبرم ناوگان تاكسيراني ملاير بوده كه بايد براي اين امر تاكسيهاي پيكان فرسوده از ناوگان خارج و خودرو جديد جايگزين شود .ايشان اضافه كرد كه عمر مفيد تاكسي 10سال بوده و بايست تاكسيهاي با عمر بالا جهت ارتقاء خدمات به شهروندان از سيستم حمل و نقل خارج شوند كه متاسفانه عليرغم پيگيريها و مكاتبات فراوان روند نوسازي تاكسيهاي فرسوده بدليل مشكلات موجود متوقف شده است .