دومين جلسه نشست پرسش و پاسخ نمايندگان تاكسيران با پليس راهور و مسئولان سازمان تاكسيراني

IMG_6578در روز چهارشنبه مورخه 94/3/27 در محل سالن سازمان آتش نشاني ملاير جلسه اي بنا بر درخواست پليس محترم راهور با نمايندگان ناكسيران و بازرسين و سرپرست سازمان برگزار گرديد در اين جلسه ابتدا سرپرست سازمان درخواست همكاري همه جانبه رانندگان تاكسي بابازرسان سازمان را خواستار شدند و اعلام داشتند اگر همكاري و تعامل شما رانندگان و تاكسيرانان زحمتكش نباشد هزاران بازرس و پليس هم اگر حضور داشته باشند كاري از پيش نميرود سپس پاسخگوي يكسري از مشكلات و درخواستهاي تاكسيرانان شدند و نيز پليس محترم راهور بنا بر دستور بازرسان پليس استان بستن كمربند ايمني را واجب و الزامي دانست و بيان فرمودند در صورت همكاري و تعامل كامل تاكسيرانان در جهت رعايت قوانين و مقررات با پليس راهور و مامورين بحث جريمه كلا حذف ميگردد و هيچ خودرو تاكسي متوقف نميشود و يا به پاركينگ منتقل نميگردد %