برگزاري مراسم استقبال از ماه مبارك رمضان با همكاري شهرداري و فرمانداري ويژه ملاير

51dcfa21be9c1


در روز سه شنبه مورخه 94/3/26 مراسم استقبال از ماه مبارك رمضان با شركت جمعي از مسئولين محترم ادارات معاونت محترم استاندار و فرماندار ويژه شهردار محترم ملاير و روساي ادارات و سازمانهاي ديگر و نيز سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير و برخي از تاكسيرانان در محل سالن سينما فرهنگيان ملاير برگزار گرديد%