برگزاري جلسه پرسش و پاسخ نمايندگان تاكسيران با پليس راهور و مسئولين سازمان تاكسيراني درخرداد ماه

به منظور تعامل و هماهنگي هرچه بيشتر پليس راهور با تاكسيرانان و رانندگان تاكسي درون شهري جلسه اي با حضور رييس پاسگاه درون شهري و همكاران پليس راهور و سرپرست سازمان و تيم گشت و نظارت و بازرسي سازمان در محل سالن سازمان آتش نشاني ملاير برگزار گرديد. در اين جلسه تاكسيرانان مشكلات خاص خود (اعم از مسافربرهاي شخصي-ترافيك شهر -ايستگاهها -نبود پول خرد و غيره) را مطرح نمودند و لطفي سرپرست سازمان و سرگرد احمدي و سروان سبزعلي پاسخگوي سوالات تاكسيرانان بودند .