نصب تابلوی ایستگاه در میدان تعاون

سازمان تاکسیرانی جهت ساماندهی هرچه بهتر تاکسیرانان و همچنین مسافران محترم اقدام به نصب تابلوی ایستگاه تاکسی در مسیرهای بدون تابلو ایستگاه نمود . سرپرست سازمان گفت  آرامش رانندگان تاکسی باعث ثبات حمل و نقل عمومی و امنیت خاطر مسافران می گردد و تفکر حاکم بر سلامت روحی و حمایت رانندگان در واقع حمایت از مسافران محسوب می گردد. مثلا مسیر تعاون انقلاب از مسیرهای پر تردد کمربندی محسوب می گردد که مسافران ترمینالهای همدان و بروجرد خرم آباد را جابجا می نماید که جهت جلوگیری از سر در گمی مسافران اقدام به نصب تابلو استگاه شد.لطفی افزود مسیر های مختلفی  جهت ساماندهی در دست مطالعه می باشد که استفاده از خرد جمعی و تفکرات هیئت مدیره در دستور کار می باشد.

IMG_2859

IMG_2833