راه اندازی سامانه تاکسیرانی

به گزارش لطفی سرپرست سازمان تاکسیرانی،هدف از ایجاد سایتی با آدرس    malayertaxi.ir  ارائه  نظرات گوناگون و متنوع درباره موضوعات مبرم شهری و رانندگان و آخرین اطلاعیه ها و اخبار روزانه سازمان است. کاربر علاوه بر خواندن اخبار از امکان دسترسی به قسمت طرح شکایات برخوردار خواهد بود.در این سایت شماره پیامک سازمان نیز جهت ارسال پیامکهای مردمی و همچنین ایمیل ارتباط با مدیر عامل بابت ارائه پیشنهادات و انتقادات سازمان تاکسیرانی نیز تابیه گردیده.

1.11