مسیرها و نرخ کرایه تاکسی سال ۱۴۰۱

براساس تصویب شورای محترم اسلامی شهر ملایر و تائیدیه کمیته محترم انطباق نرخ کرایه تاکسی سال ۱۴۰۱ تاکسی های درون شهری تصویب و قابل اجرا می باشد

 

photo_2022-04-12_10-32-48 photo_2022-04-12_10-32-47 photo_2022-04-12_10-32-46 photo_2022-04-12_10-32-44