مسیرها و نرخ کرایه تاکسی سال ۱۴۰۰

براساس تصویب شورای محترم اسلامی شهر ملایر و تائیدیه کمیته محترم انطباق نرخ کرایه تاکسی سال ۱۴۰۰ تاکسی های درون شهری تصویب و قابل اجرا می باشد

 

 

scan0002

 

scan0003

scan0005