مسیرها و نرخ کرایه تاکسی سال ۱۳۹۹

براساس تصویب شورای محترم اسلامی شهر ملایر و تائیدیه کمیته محترم انطباق نرخ کرایه تاکسی سال ۱۳۹۹تاکسی های درون شهری تصویب و از روز ۹۸/۱۲/۲۸ قابل اجرا می باشد

scan0002 scan0004 scan0005 scan0006